David

Albala

NOTA TELENOCHE

NOTA

24 HORAS

EN BOCA DE TODOS

TARDE LIBRE (PARTE 2)

TARDE LIBRE (PARTE 1)

JUNTOS CANAL 13

ENTREVISTA MÓNICA PÉREZ

ENTREVISTA RITA COX (PARTE 1)

ENTREVISTA RITA COX (PARTE 2)

CADENA NACIONAL (PARTE 3)

CADENA NACIONAL (PARTE 2)

CADENA NACIONAL (PARTE 1)

ULTIMA MIRADA (PARTE 1)

ULTIMA MIRADA (PARTE 2)

ULTIMA MIRADA (PARTE 3)

BUENOS DÍAS A TODOS (PARTE 2)

BUENOS DÍAS A TODOS (PARTE 1)

CONTACTOEMAIL: albala.speaker@gmail.com